29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th

 

© 2017 http://www.khlongphonphat.go.th
เทศบาลตำลบคลองพนพัฒนา 29/4 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จ.กระบี่ 81170
โทรศัพท์ 075-656941 , โทรสาร 075-656942
Webmaster : Webmaster@khlongphonphat.go.th

 

>