29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562