29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th

RSS

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน "โตไปไม่โกง" ณ ห้องประชุมคลองพนสฤษดิ์พิทยา โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาร่วมพิธีเปิด

Back
8 สิงหาคม 60 นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน "โตไปไม่โกง" ณ ห้องประชุมคลองพนสฤษดิ์พิทยา โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาร่วมพิธีเปิด
8 สิงหาคม 60 นา...
Detail Download
8 สิงหาคม 60 นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน "โตไปไม่โกง" ณ ห้องประชุมคลองพนสฤษดิ์พิทยา โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาร่วมพิธีเปิด
8 สิงหาคม 60 นา...
Detail Download
8 สิงหาคม 60 นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน "โตไปไม่โกง" ณ ห้องประชุมคลองพนสฤษดิ์พิทยา โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาร่วมพิธีเปิด
8 สิงหาคม 60 นา...
Detail Download
8 สิงหาคม 60 นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน "โตไปไม่โกง" ณ ห้องประชุมคลองพนสฤษดิ์พิทยา โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาร่วมพิธีเปิด
8 สิงหาคม 60 นา...
Detail Download
8 สิงหาคม 60 นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน "โตไปไม่โกง" ณ ห้องประชุมคลองพนสฤษดิ์พิทยา โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาร่วมพิธีเปิด
8 สิงหาคม 60 นา...
Detail Download
8 สิงหาคม 60 นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน "โตไปไม่โกง" ณ ห้องประชุมคลองพนสฤษดิ์พิทยา โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาร่วมพิธีเปิด
8 สิงหาคม 60 นา...
Detail Download
8 สิงหาคม 60 นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน "โตไปไม่โกง" ณ ห้องประชุมคลองพนสฤษดิ์พิทยา โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยาร่วมพิธีเปิด
8 สิงหาคม 60 นา...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery