29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th

RSS

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารแปดเหลี่ยม เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๐ คน โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสำเร็จการฝึกอบรมทุกคน 

Back
อปพร.
Detail Download
อปพร.
Detail Download
อปพร.
Detail Download
อปพร.
Detail Download
อปพร.
Detail Download
อปพร.
Detail Download
อปพร.
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery