ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างน้ำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะพร้าว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest