ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง (บ้านในไร่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest