สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

เลขที่ 29/4 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองพน
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170

โทรศัพท์ 0-7565-6941
โทรสาร 0-7565-6942

 

Share on Line
Share on Pinterest