วันที่ หมวดหมู่ รายการ
3 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถ ทะเบียน บพ ๑๖๔๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ๖ ตัน ทะเบียน ๘๐-๔๖๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ๖ ตัน ทะเบียน ๘๐-๔๖๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (บ้านในไร่) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคุ้งคั้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายาว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุประปา (กิจการประปา) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำซับเมอร์ส) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง (บ้านในไร่) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๕๖๙ กระบี่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างห้องน้ำเด็กศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านท่ามะพร้าว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งยอ โดยวิธีคัดเลือก
15 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
8 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ (นาโคก) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ (นาโคก) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งยอ

Share on Line
Share on Pinterest